Usługi informatyczne

Szkoda Twojego czasu! Zleć to nam!

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych /RODO/.

25 maja 2018 roku zacznie w Polsce obowiązywać RODO. Jeżeli przetwarzasz dane sobowe osób fizycznych zobowiązany jesteś przestrzegać postanowień RODO.

dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Jeżli potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu swojej firmy do wymagań stawianych przez RODO oferuję swoją pomoc.

Kary